Oferta jonë
  Live
   
  Rregullore per Live

  1. Nese Ndeshja-Loja nderprehet dhe nuk vazhdohet mbrenda 60 minutave do te llogaritet me koeficient (1) per te gjitha tipet e pambarura psh tipi - Rezultati final-FT-1, apo eshte luajtur Goli i radhes dhe nuk eshte shenuar gol, apo Gola 3+ etj dhe nuk jane shenuar 3 gola etj dmth tipet qe nuk jane te perfunduara,urse pranohen tipet e qelluara psh Pjesa e pare -1 dhe ka perfunduar pjesa ,apo Gola 3+ dhe jane shenuar 3 gola fituese deri ne momentin e nderprerjes se lojes, apo Gola 0-2 dhe jane shenuar 3 gola eshte e humbur dmth pranohen tipet qe kane mbaruar qellimin e bastit.

  2. Pa posedimin e tiketes fituese nuk behet pagesa e fitimit.

  3. Baste te vlefshme llogariten vetem kur shtypen ne program,pohimet gojore nuk vlejne.

  4. Tiketa fituese llogaritet vetem kur lajmrohet ne program pas perpunimit te rezultateve.

  5. Nese per arsye te problemeve teknike lajmrohet rezultati gabim Kompania e ka te drejten e korigjimit te rezultatit dhe te gjitha tiketat qe jane luajtur pas gabimit do te llogariten me koeficient (1) pranohet tiketat deri para gabimit dhe pas korigjimit.

  6. Nese per arsye te problemeve teknike oferta per bast mbetet e hapur edhe pasi te kete ndodhur nje ngjarje psh te rezultati ku jane shenuar 3 Gola dhe mund te luhet tipi GOLA 3+,apo do te mbetet ne tabele rezultati 0-0 edhe pasi te jete shenuar Gol dhe mundet te vendoset basti edhe me tutje pas korigjimit ato tiketa do te llogariten me koeficient (1).

  7. TE GJITHE ATA QE POSEDOJNE TIKETEN PER BASTIN E VENDOSUR TE NE NENKUPTON PRANIMIN E RREGULLORS TONE.