Oferta jonë

  Rregullat tona


  Rregullore për Live


  1. Pagesat mund të tërhiqen 24ore pas kërkeses per tërheqje të fitimit nga llogaria

  2. Çdo ndeshje e ndërprerë llogaritet me koeficient ( 1 ), nëse Loja (ngjarja) është luajtur LIVE dhe ështe ndërprerë llogariten vetëm tipet e përfunduara për atë lojë, për të gjitha tipet tjera koficineti do të jetë ( 1 ) si psh: nësë një lojë është ndërprerë ne min 65’ te rezultati 2-0 dhe është lujtuar 3+ apo 0-2 gola rez. Final -1 apo 2 etj, llogariten koeficient (1) pasi tipi nuk ështëe i përfunduar, kurse llogaritet si e qëlluar lojet 2+ ,1+ apo cili do tip i luajtur që ka përfunduar dmth që është qëlluar deri në momentin e ndërprerjes së lojës.

  3. Nëse për arsye të ndryshme, probleme teknike basti mbetet i hapur dhe luhet edhe pasi të ketë ndodhur një ngjarle në LIVE ArenaSport ka të drejtën e korrigjimit të rezultatit dhe të gjitha tiketat të cilat e kanë luajtur atë ngjarje-tip të lojes do ju llogaritet koficineti (1)

  4. Nëse një ndeshje e ndërprerë është luajtur pjesa e parë, rezultate valide janë vetëm tipat që janë luajtur vetëm në pjesën e parë, kurse tipat që nuk e kanë qëlluar pjesën e parë llogariten sit ë humbura.

  5. Qifti i lojëve luhet vetëm një herë ne tiketë

  6. Pagesa minimale për tiketë është 0.50 €, pagesa minimale për kombinim është 0.10 €, kurse fitimi maksimal në një tiketë është 5000 €

  7. Për çdo reklamim lojtari paraqitet vetëm në pikën ku e ka bërë pagesën, ose shkruan ne E-mail adresën support@arena888.com në afat prej 7 ditësh, ose ne qendrën e kompanisë në afat prej 10 ditëve.

  8. Datat dhe oraret e ndeshjeve të dhëna me çdo mjet informimi nga kompania kanë vlerë thjeshtë informuese, ne çdo rast janë të vlefshme oraret dhe datat zyrtare të dhëna nga federatat kompetente. Asnjë kundërshtim nuk do të merret parasysh në bazë të datave dhe orareve të marra nga gazetat apo kompanitë tjera.

  9. Kompania nuk mbanë përgjegjësinë në rast të publikimit të gabuar të rezultateve, në çdo rast ka vlerë rezultati i shpallur nga organi kompetent. Çfarëdo modifikimi të mëvonshëm që mund ti bëhet rezultatit, nuk do të ketë efekt në përfundimin e bastit

  10. Në rast se për shkaqe teknike si rryma, interneti apo diçka tjetër, nuk është bllokuar loja, dhe basti mbetet i hapur edhe pasi ngjarja veç ka ndodhur dmth nëse loja ka filluar ma heret se që shkruan dhe luhet më heret atëhere do të llogaritet me koeficient (1).

  11. Çdo tërheqje e parave mund të bëhet vetëm 24 orë pas pranimit te kërkesës për tërheqje.

  12. Është e drejtë e bastorës të vendos të pranoj apo të refuzoj bastin, të bllokoj lojërat e dyshimta, dhe ti ndryshoj koeficientet sipas realitetit të ri të krijuar gjatë ndeshjeve.

  13. Çfarëdo ndryshimi nga rregullorja e tanishme do të konsiderohet i vlefshëm vetëm nëse është komunikuar me shkrim në ëebin tonë. Pohimet gojore nga ana e cilit do punëtorë apo bashkëpunëtorë i kompanisë në kundërshtim me rregulloren e tanishme nuk do të ketë asnjë vlerë në rast të ndonjë mosmarrëveshje. Për të gjitha që nuk është parashikuar nga rregullorja, kompania ka të drejtë të vendosë rast për rast duke qenë e paanshme  Siguria e Privatesis

  INFORMATAT TË CILAT MBLIDHEN

  Gjatë punës në Uebsajt është e mundëshme që do të mbledhim informatat e juaja siq janë.

  1. Detajet për secilën vizitë në uebsajtin tonë dhe pjesët e uebsajtit që keni vizituar mirëpo jo edhe të dhenat rreth transportit,dhe të dhenat tjera të lokacioneve.

  2. Të dhënat tuaja personale të cilat do ti marrim prej formularit të cilin do ta plotësoni në uebsajtin (gjatë regjistrimit tuaj apo kur keni luajtur në lojrat tona të fatit)

  3. Të dhënat të cilat i sigurojmi gjatë kontaktit me ju.


  COOKIES

  Nje cookie( kuki) eshte nje tekst i shkurter i cili kopjohet ne hard diskun tuaj nga nje ëebsite. Cookies nuk i shkaktojne asnje dem kompjuterit tuaj dhe nuk permbajne asnje virus. Ne uebsite-in tone cookies nuk mbledhin te dhena personale mbi ju. Secili qe deshiron mund te inaktivizoje perdorimin e tyre ne cdo kohe me ane te komandave ne broëser-in e kompjuterit. Si rregull cookies perdoren ne uebsite-in tone per qellimin e anonimatit, vleresimet statistikore dhe per te permiresuar komunikimin miqesor midis perdoruesve. Cookies mund te sherbejne rastesisht edhe per ndonje qellim shtese ne sektore te vecante te uebsite-it. Ju do te informoheni menjehere per kete qellim sapo te hyni ne ndonje nga keta sektore.

  ZBULIMI I INFORMATAVE TUAJA

  Informatat tuaja personale do të ju zbulojmi vetëm ekip tonë vetëm nësë do të jetë ë nevojshme dhe me rëndësi. Informatat tuaja do tja u zbuljojmi palës së tretë vetëm në rastet si vijon :

  1. Nëse e shesim një pjesë ape gjitha aksionet e kopmanisë.

  2. Nëse do të jemi të detyruar me bazë ligjore të zbulojmi informatat e juaja personale.

  3. Nëse do të jete e nevojshme për kopletimin e vazhdimsisë së shërbime që i ofrojmi.


  LINKAT E PALËVE TË TRETA

  Në uebsajtin tonë mund të gjeni Linkat që mund te ju qojnë në uebsajtet e tjera. Këta uebsajta e posedojnë Polisen e vete per ruajtjen e privatësis të cilen duhet ta kontrolloni vet ju. Nuk mbajmi kurfarë përgjegjesie për Polisat e tjera.